Pobierz e-book
Pobierz aplikację
mobilną GCBeVENT

Meetings Week Poland
Kod eventu: Poland


Meeting System
otwarty!

Przemysł Spotkań w Polsce - e-book z materiałami
po Meetings Week Poland 2014

Od czerwca br. w internecie dostępna jest publikacja pt. „Stowarzyszenia profesjonalne w tworzeniu przemysłu spotkań w Polsce. Perspektywy rozwoju branży kongresów, konferencji i wydarzeń biznesowych”. Obszerny materiał przygotowany został w formie e-book, powstał w wyniku cyklu konferencji i szkoleń „Meetings Week Poland 2014” zrealizowanych  w dniach 17-21.03.2014 r. w Warszawie. Publikacja sfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, powstała wysiłkiem wydawcy - Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce” oraz innych organizacji branży konferencyjno-eventowej. Tu można pobrać publikację: http://meetingsinstitute.pl/meeting-industry-studies.html

Pobierz publikację (e-book)

Blisko stustronicowy materiał eksponuje znaczenie ekonomiczne i społeczne przemysłu spotkań – dynamicznie rozwijającej się dziedziny obejmującej kongresy, konferencje i eventy biznesowe, targi oraz imprezy motywacyjne. Znaczenie ekonomiczne tej branży unaoczniają takie dane, jak: podróżny biznesowy realizuje w miejscu docelowym od 300% do 600% więcej wydatków niż typowy turysta; konferencje międzynarodowe generują wydatek 678 dolarów na uczestnika dziennie;  1 euro zapłacone organizatorowi imprezy targowej za uczestnictwo prowadzi do wydatku od 7 do 10 euro w innych sektorach danego regionu.

W opracowaniu sięgnięto do danych zagranicznych, w tym organizacji UNWTO, ICCA, MPI, UFI, SITE, EFAPCO oraz najnowszych źródeł polskich - POT, PIPT, SKKP, uczelni. Dokonano analizy terminologii i definicji pojęć: przemysł spotkań, turystyka biznesowa, konferencje, spotkania, eventy. Publikacja omawia kolejno: meeting industry na świecie i w Polsce, zagadnienia terminologii, wybrane informacje o trendach na rynku międzynarodowym, syntezę rozwoju tej dziedziny w Polsce, globalną kampanię dla umacniania pozycji przemysłu spotkań, szczegółową relację i wnioski z „Meetings Week Poland 2014” oraz towarzyszącego wydarzenia promocyjnego „Poland Meeting Destination”.

Zamieszczono też opisy organizatorów wydarzenia, w tym: Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”,  Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Spotkań MPI Poland, Stowarzyszenia Branży Eventowej i Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel.

Wydawca: SKKP, redakcja: Sławomir Wróblewski, konsultacja naukowa: Janusz Majewski, Krzysztof Cieślikowski.

Partnerzy / Sponsorzy

Patroni medialni

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

więcej informacji o e-booku

PRELEGENCI

zobacz innych

ORGANIZATORZY

 
 więcej o organizatorach