Pobierz e-book
Pobierz aplikację
mobilną GCBeVENT

Meetings Week Poland
Kod eventu: Poland


Meeting System
otwarty!

Prelegenci

21 marca 2014 (piątek)


 

Normy Spotkań - Specyfikacje, Wytyczne, Praktyka

Dr inż. Zygmunt Niechoda

Urodzony 22 kwietnia 1946 r., w 1970 r. uzyskał stopień magistra inżyniera w dziedzinie optoelektroniki na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W tym też roku rozpoczął karierę zawodową w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Był zaangażowany w prace naukowo-badawcze i dydaktyczne z zakresu m.in. zastosowań laserów w obróbce materiałów i medycynie, a także bezpieczeństwa pracy z laserami. Zajmował się również normalizacją w tym zakresie. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie gospodarki Polski i integracji europejskiej oraz szereg szkoleń i kursów w zakresie integracji europejskiej w kraju i za granicą. Od 1994 r., po reaktywowaniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), do 2012 r. kierował w nim Wydziałem Współpracy Międzynarodowej oraz Wydziałem Relacji Zewnętrznych. W latach 2004 – 2012 był członkiem organów kierowniczych Europejskich Organizacji Normalizacyjnych. Obecnie jest doradcą Prezesa PKN. Jest ekspertem TAIEX przy Komisji Europejskiej.   
Jest autorem wielu publikacji w kraju i za granicą dotyczących zarówno tematyki laserowej jak i normalizacji oraz dziedzin pokrewnych. Od szeregu lat prowadzi wykłady na krajowych uczelniach oraz szkolenia dotyczące zagadnień likwidacji barier technicznych w handlu i Jednolitego Rynku Europejskiego. W ramach popularyzacji systemów jakości przewodniczy Radzie Programowej Klubu Polskie Forum ISO 9000, którego jest członkiem honorowym. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania "POLISOLAB". Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład w działalność normalizacyjną i projakościową. Laureat Polskiej Honorowej Nagrody Jakości.
 

Normy Spotkań - Specyfikacje, Wytyczne, Praktyka

Luisa Ahrens Teixeira

Luisa Ahrens Teixeira was born and educated in Portugal where she did her basic studies and studied Law. She started her professional life with an American company in the electronic field, ATT&T, where she exercised a variety of functions. Her last assignments at the company were in the Marketing and Relations departments. She then resigned from ATT&T to work on her own as a consultant until the 1974 troubles (regime change) made this no longer possible and she found employment in the pharmaceutical industry beginning a long career in various functions in different multi-national companies. In 1995 she formed her own company, Mundiconvenius, a professional congress organizer (PCO) which was responsible for the organization of the European Association of Dermatology and Venereology (EADV)’s first Congress in Lisbon (6,000 participants), an enormous challenge for a young company. This was her first great success. She has since managed the company with great success and become involved in several European and World congress organizations. She is a founding member of the Portuguese Association of PCOs (APOPC) and of the European Federation of Associations of Professional Congress Organizers (EFAPCO) having been appointed its President in May, 2012. She is also Vice-President of the Portuguese National PCO’s Association.
 

Normy Spotkań - Specyfikacje, Wytyczne, Praktyka

Susan J Spibey

From a background of working in the meetings, exhibitions and events industry, running her own business and acting as Consultant to the UN, European Commission and a range of public and private sector organisations, Susan has put her lifetime experience into championing the recognition of Event Management as a Profession, assisting People 1st the UK Sector Skills Council in the development of new national occupational standards in event management. She is now leading on the development of the Institute of Event Management and creating awareness of the importance of raising skill levels for economic benefit.
 

Normy Spotkań - Specyfikacje, Wytyczne, Praktyka

Sławomir J. Wróblewski

Meeting Industry Institute

Dziennikarz-politolog, wykładowca akademicki, współzałożyciel  Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”. W latach 1988-1995 attache kulturalny w Konsulacie RP w Chicago i dyrektor Ośrodka Informacji Turystycznej w Chicago, następnie Menedżer Marki Turystyki Biznesowej w programie Unii Europejskiej. Współtwórca polskiego programu „Ambasadorowie Kongresów Polskich”. Inicjator znanych projektów branżowych: Katalogu Obiektów i Usług Konferencyjnych, Targów Turystyki Biznesowej, Europejskiej Akademii Organizatorów i Planistów Konferencji. 
Prowadził firmy Meeting Management i Meetings Poland. Był dyrektorem marketingu i sprzedaży w firmach hotelarskich: HOTEL500, BOSS, ANDERS GROUP. Obecnie Menedżer d.s. Klientów Strategicznych meeting.pl -  innowacyjnego serwisu sprzedaży usług konferencyjno-eventowych.
 

Normy Spotkań - Specyfikacje, Wytyczne, Praktyka

Piotr Wilczek

Absolwent Turystyki i Rekreacji na krakowskim AWF. W „przemyśle spotkań” pracuje od 1987 roku; od 1991 roku prowadzi  własną firmę w Krakowie - GRUPA A05 SP. z o.o., wyspecjalizowaną w organizacji i obsłudze  kongresów, konferencji, targów i eventów; zarządzał kilkuset projektami spotkań naukowych, biznesowych i promocyjnych, w których brało udział od kilkudziesięciu do kilku tysięcy uczestników; posiada międzynarodowy CERTYFIKAT IPMA, level D z zakresu zarządzania projektami; członek SKKP, IPMA Polska, , KIT, IPH, MOT; od 2009 do 2012 roku pełnił funkcje prezesa ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP). W styczniu 2012 został wybrany Wiceprezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Organizatorów Kongresów, z siedzibą w Brukseli. Zainteresowania sport i podróże motocyklowe.
 

Normy Spotkań - Specyfikacje, Wytyczne, Praktyka

Dr Krzysztof Celuch

Absolwent AWF w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel i pierwszy prezes Międzynarodowego Stworzyszenia Organizatorów Spotkań MPI POLAND. Organizator studenckiej konferencji naukowej IMEX-MPI-MCI Future Leaders Forum Warsaw.
Pomysłodawca publikacji „Warsaw Meetings Industry Report” oraz autor „Poland Meetings and Events Industry Report”. Kierownik Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej oraz prorektor w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji (Grupa Uczelni Vistula). Przewodniczący kapituły programu „Osobowość Roku MICE Poland” oraz członek kapituły MP POWER AWARD.
W 2007 i 2008 roku przez magazyn „The Meeting Professional” został wyróżniony jako jeden z „30 osób poniżej 30 roku życia wywierająca największy wpływ na globalną społeczność spotkań”. Wyróżniony w nagrodą MPI RISE AWARD Young Professional Achievement (2010), nagrodą Pacesetter Award for Young Professionals by Convention Industry Council (2012) oraz wyróżnieniem „DMAI 30 under 30” dla liderów przemysłu spotkań (2013).
Krzysztof jako jedyny Polak jest akredytowanym trenerem MPI Global Training, w 2009 zdobył tytuł Certificate of Incentive and Travel Executive (CITE), w 2010 tytuł Certificate Meetings Management (CMM), a w 2013 tytuł Certificate Incentive Specialist (CIS).
W wolnym czasie słucha tradycyjnej muzyki ludowej i poszukuje nowych wyzwań.
 

Normy Spotkań - Specyfikacje, Wytyczne, Praktyka

Cezary Wilemajtys

Z wykształcenia anglista, absolwent Brytyjskiego Centrum Prawa Angielskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2004 roku członek Meeting Professionals International, członek założyciel polskiego oddziału MPI oraz Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel w 2009 r. Wieloletni felietonista magazynu MICE Poland i członek kapituły konkursu Osobowość Roku branży MICE w Polsce, a obecnie członek jury konkursu MP Power Awards.
Kieruje firmą United Partners oferującą usługi z zakresu konferencji i eventów oraz wyjazdów incentive travel. Do kompetencji United Partners należy budowanie strategii i wdrażanie programów lojalnościowych i konkursów sprzedażowych B2B. Współpracuje z wiodącymi polskimi i międzynarodowymi firmami sektora, telekomunikacyjnego, motoryzacyjnego, finansowego i FMCG.

Partnerzy / Sponsorzy

Patroni medialni

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

więcej informacji o e-booku

PRELEGENCI

zobacz innych

ORGANIZATORZY

 
 więcej o organizatorach